17.3 C
Şimnicu de Sus
17 mai 2024

Servicii de acordare credit bancar în valoare de maximum 5.500.000 lei

Denumire contract: Servicii de acordare credit bancar în valoare de maximum 5.500.000 lei

  • Lot 1 – Finanţare proiecte cu co-finanţare europeană (credit în valoare de maximum 2.500.000 lei)
  • Lot 2 – Finanţarea investiţiilor realizate din surse proprii (credit în valoare de maximum 3.000.000 lei)

Cod CPV: 66113000-5 – Servicii de acordare de credit (Rev.2)

Valoare estimată: 1.488.490,76 lei (TVA-ul nu este aplicabil), din care:  Lotul 1 – 675.070,69 lei şi Lotul 2 – 813.420,07 lei.

Selecție de oferte: Conform prevederilor Normelor procedurale adoptate de autoritatea contractanta, pentru aplicarea prevederilor art. 29 lit. f) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Durata contractului: 144 luni de la data semnării contractului.

Contractul se va încheia numai după obținerea avizului favorabil al Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale.

CRITERII DE CALIFICARE ȘI SELECTIE: Se regăsesc în cadrul documentației de atribuire

CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut
Costul total al finanțării se va calcula prin metoda Ratei interne de rentabilitate (RIR). Pentru calcularea RIR se vor lua în calcul toate fluxurile de numerar asociate cu finanțarea și se va considera rata interbancară ca fiind constantă pe toată durata împrumutului bancar, egală cu valoarea ROBOR6M comunicată de BNR in data de 21.05.2021.
Ipotezele în care va fi făcută evaluarea RIR vor fi asumate unitar și egal pentru toate ofertele, conform cu prevederile documentației de atribuire și cu caracteristicile ofertelor depuse de către băncile participante. Ipotezele sunt prezentate detaliat în prezenta documentație.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare: Se regăsesc în cadrul documentației de atribuire

Persoanele interesate pot obține clarificări referitoare la documentația de achiziție prin transmiterea unei solicitări la adresa de email: simnicudesus@yahoo.com.

Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: cu minimum 3 zile înainte de data depunerii ofertelor.

Răspunsurile la solicitările de clarificare vor fi postate la adresa web https://www.primariasimnicudesus.ro/.


Documente:

IMPORTANT: Toate documentele atașate sunt în format PDF. Pentru a le deschide folosiți Adobe Acrobat Reader sau un program similar.

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Joi | 07:15 - 15:30

Vineri  | 07:15 - 14:30

PLATA IMPOZITELOR ONLINE