16.1 C
Şimnicu de Sus
18 mai 2024

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA COMUNEI ȘIMNICU DE SUS

ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:


• Un număr de 3 recenzori pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din
comuna Șimnicu de Sus
• Un număr de 6 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și
locuințelor din comuna Șimnicu de Sus
• Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul
populației și locuințelor din comuna Șimnicu de Sus


MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii


PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:


► Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
► Colectarea datelor în teren:
• autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022
• recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022


LOCUL DE DESFAȘURARE A ACTIVITĂȚII


► Pe teren, în limitele administrative ale localității Șimnicu de Sus (recenzori, recenzori-șefi și
coordonator la nivel de UAT)
► În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA) SEDIUL
PRIMĂRIEI


CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:

► Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
► Minim studii medii absolvite (diploma absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
► Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
► Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
► Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte interpersonale,
de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
► Să dispună de un telefon mobil pe care sa-l utilizeze pentru comunicare;
► Rezistența la stres și lucru sub presiune;
► În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei
etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfașurarea muncii sale pe teren;
► Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic
sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii
pentru RPU021 prevpzut in Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG
nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului
populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDITII SPECIFICE

► Muncă pe teren;
► Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
► Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și /sau duminică).

PROGRAM CU PUBLICUL

Luni - Joi | 07:15 - 15:30

Vineri  | 07:15 - 14:30

PLATA IMPOZITELOR ONLINE